En utav de bästa

När man åker på konferens så är det viktigaste att man får saker uträttat som man kanske känner att det inte går att göra på arbetsplatsen. Det är ett miljöbyte som ska göra att man känner sig redo och inspirerad att kunna gå vidare med det projekt man har. Vad vi har märkt är att de gånger när vi har haft teambuilding aktiviteter så har det gått som bäst och när vi har haft en agenda. Visserligen så har vi även haft gånger då vi åkt bara för nöjets skull, men vi har då inte velat kalla det för konferens utan haft det som aktivitetsdag. Det är viktigt att de anställda trivs på sina jobb då de är de som lyfter upp själva företaget.